Gezocht op:Oorlog

40024 boeken zijn gevonden met Oorlog.

Gesorteerd op:

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven

Uitgebreid zoeken

Meer opties

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 801 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
BILE,E. & Trips,E. - Zeebrugge : een haven in de branding. Van idee tot projekt. BILE,E. & Trips,E. Zeebrugge : een haven in de branding. Van idee tot projekt. (meer info) Enz... Overvloedig geillustreerd met soms zeldzame foto's, plannen. Brugge,1970. 244 Blz. Mooi ex.! € 69,00 DEGHELDERE
VOLKSKUNDIG JAARBOEK - 't Beertje. III - 1979. Met o.a. R.V.Verbeke: VOLKSKUNDIG JAARBOEK 't Beertje. III - 1979. Met o.a. R.V.Verbeke: (meer info) kunstdrukpapier. Brugge,1979. 176 Blz. € 55,00 DEGHELDERE
BEERTJE 1945. - Volkskundige Almanak. Uitgegeven door den Bond van West- BEERTJE 1945. Volkskundige Almanak. Uitgegeven door den Bond van West- (meer info) € 20,00 DEGHELDERE
DE SMET,Jos. - Brugge rond 1830. Het dagelijks leven. Eetwaren,drank en DE SMET,Jos. Brugge rond 1830. Het dagelijks leven. Eetwaren,drank en (meer info) van de kathedraal. De Belgische omwenteling. De binnenlandse gebeurtenissen tot 1839. De oorlog tuss... € 55,00 DEGHELDERE
COSTER,Dirk. - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de Poezie van na COSTER,Dirk. Nieuwe geluiden. Een keuze uit de Poezie van na (meer info) kunst. € 55,00 DEGHELDERE
VAN SINT-JAN,R.Dr. - Het West-Vlaamsch van Guido Gezelle. Met uitgebreide VAN SINT-JAN,R.Dr. Het West-Vlaamsch van Guido Gezelle. Met uitgebreide (meer info) € 69,00 DEGHELDERE
VERSCHAEVE,Cyriel. - Verzameld Werk. Kompleet ! Onder leiding van K.Elebaers VERSCHAEVE,Cyriel. Verzameld Werk. Kompleet ! Onder leiding van K.Elebaers (meer info) Vlaamse strijders : A.Borms. J.O. De Gruyter,enz...Brugge,1955-1961. 8 Delen. Elk ca. 700 blz.simili... € 372,00 DEGHELDERE
COSTER,D. - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poezie van na COSTER,D. Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poezie van na (meer info) € 69,00 DEGHELDERE
CLAES,Ernest. - Bei uns .. in Deutschland. Met talrijke houtsneden van CLAES,Ernest. Bei uns .. in Deutschland. Met talrijke houtsneden van Henri Vanstraeten. (Oorlog 1914-1918). Antwerpen,z.d. (4e). 280 Blz. Mooi be- waard ex. ! € 112,00 DEGHELDERE
WATTEZ,Omer. - Kleine oorlog in Vlaanderen. Met portret O.Wattez. Gent WATTEZ,Omer. Kleine oorlog in Vlaanderen. Met portret O.Wattez. Gent 1909. 25 Blz. Herstelde rug. Ouderdomssporen. Met een opdracht in 2 lijnen en de handtekening van O.... € 55,00 DEGHELDERE
PUTMAN,Willem. - De klokken die jubelen. Spel van den oorlog in een bedrijf. PUTMAN,Willem. De klokken die jubelen. Spel van den oorlog in een bedrijf. Waereghem,z.d. 2e. 32 Blz. Met opdracht en handtekening van de schrijver. Mooi ex. ! € 45,00 DEGHELDERE
DE SCHUYTER,Jan. - Tijl tegen den Mof. Vlaamsche volkshumor tijdens den DE SCHUYTER,Jan. Tijl tegen den Mof. Vlaamsche volkshumor tijdens den oorlog (1940-1945). Tekeningen van A. en M.Payot. Antwerpen,1945. Omslag in kleuren. 167 Blz. € 45,00 DEGHELDERE
MOENS,Wies. - Dertig dagen oorlog (Tijdspanne 10 Mei 1940 tot 8 Juni MOENS,Wies. Dertig dagen oorlog (Tijdspanne 10 Mei 1940 tot 8 Juni 1940). Met pentekeningen van Rene De Pauw. Wiek-op,Brugge,1940. 134 Blz. Originele vollinnen omslag ... € 59,00 DEGHELDERE
DE PILLECYN,Filip. - Pastor Denys. Leeraar in St.Lodewijkscollege te Brugge - DE PILLECYN,Filip. Pastor Denys. Leeraar in St.Lodewijkscollege te Brugge - (meer info) € 25,00 DEGHELDERE
WATTEZ,Omer. - Zuid-Vlaandersche novellen : Wouters jonge jaren. WATTEZ,Omer. Zuid-Vlaandersche novellen : Wouters jonge jaren. De koorknaap. De fijnproevers. Kleine oorlog in Vlaanderen. De burgers van Groenendale. Antwerpen,z.... € 45,00 DEGHELDERE
DEPAUW,Valere - De dood met de kogel. Proces en terechtstelling van Leo DEPAUW,Valere De dood met de kogel. Proces en terechtstelling van Leo (meer info) € 62,00 DEGHELDERE
VAN SCHARPHOUT,K. & - Van Oordt,W. Opalen. Gedichten. (Oorlog 1918). VAN SCHARPHOUT,K. & Van Oordt,W. Opalen. Gedichten. (Oorlog 1918). Genummerde oplage. Verbeke-Loys, Brugge, 1918. Privaat-uitgave ! Zeldzaam ! € 55,00 DEGHELDERE
RICH. - De Spioen. Tooneelspel in 3 bedrijven. (Oorlog 14-18). RICH. De Spioen. Tooneelspel in 3 bedrijven. (Oorlog 14-18). 45 Blz. Antwerpen-z.d. € 20,00 DEGHELDERE
BONI,Armand. - Ridder Charette. De Vendee-oorlog 1793-1796. BONI,Armand. Ridder Charette. De Vendee-oorlog 1793-1796. Antwerpen, z.d. 365 Blz. Geb. € 20,00 DEGHELDERE
WALSCHAP,Gerard - Nooit meer oorlog. Antwerpen,z.d. 110 Blz. Rug hersteld en WALSCHAP,Gerard Nooit meer oorlog. Antwerpen,z.d. 110 Blz. Rug hersteld en overplakt. Zeldzame titel ! € 37,00 DEGHELDERE
SABBE,Maurits. - In 't gedrang. Vertellingen uit den oorlog. Bussum,1915. SABBE,Maurits. In 't gedrang. Vertellingen uit den oorlog. Bussum,1915. 1e Uitgave ! 126 Blz. Vollinnen, originele band met lichte gebruiksporen. € 55,00 DEGHELDERE
BOON,Louis Paul. - De voorstad groeit. Vergeten straat. Mijn kleine oorlog. BOON,Louis Paul. De voorstad groeit. Vergeten straat. Mijn kleine oorlog. (3 in een band !). Den Haag/Antwerpen,z.d. 450 Blz. Vol simili-band. € 35,00 DEGHELDERE
BOON,Louis Paul. - Mijn kleine oorlog.Amsterd.1960.140 Blz. BOON,Louis Paul. Mijn kleine oorlog.Amsterd.1960.140 Blz. € 15,00 DEGHELDERE
BOON,Louis Paul. - Mijn kleine oorlog.Amsterd.1965.140 Blz. BOON,Louis Paul. Mijn kleine oorlog.Amsterd.1965.140 Blz. € 15,00 DEGHELDERE
DEPAUW,Valere. - Offergang (Oorlog 1940). Brussel,1944. 1e Uitgave ! 47 Blz. DEPAUW,Valere. Offergang (Oorlog 1940). Brussel,1944. 1e Uitgave ! 47 Blz. Mooie druk in 2 kleuren. Afbeelding op omslag. € 25,00 DEGHELDERE
Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
AUGUSTEYNEN,A. - Theo Brouns. Met portret. Gouwleider van het V.N.V. Met AUGUSTEYNEN,A. Theo Brouns. Met portret. Gouwleider van het V.N.V. Met (meer info) 1951. 239 Blz. Originele vollinnen band. Omslag met herstellingen. Zeldzaam ! € 87,00 DEGHELDERE
BELPAIRE,M.E. - Gestalten in 't verleden. Oorlog 1914-18. Over o.a. BELPAIRE,M.E. Gestalten in 't verleden. Oorlog 1914-18. Over o.a. (meer info) 377 Blz. Omslag nogal gevlekt, doch inhoud goed. € 69,00 DEGHELDERE
DELFOS,Leo.Dr. - Het avontuur van de Liebaards. 1297 * 1302 * 1304. DELFOS,Leo.Dr. Het avontuur van de Liebaards. 1297 * 1302 * 1304. (meer info) Engelse oorlog. Enz... Tielt,1952. 361 Blz. Met omslag. Licht gevlekt, anders mooi bewaard ! Vollinn... € 94,00 DEGHELDERE
DEMOEN,H.J. - Jeroom Leuridan. Recht en trouw. Jeugd. Oorlog '14-'18. DEMOEN,H.J. Jeroom Leuridan. Recht en trouw. Jeugd. Oorlog '14-'18. (meer info) vangenis te Brugge. Gevangenis te Ieper. Levenseinde. Overvloedig geillustreerd met foto's en facsim... € 112,00 DEGHELDERE
OP DE ARMOEDE.... - Affiche: en ellende der kleinen bouwen de munitie- OP DE ARMOEDE.... Affiche: en ellende der kleinen bouwen de munitie- (meer info) Zeer mooie toestand en ongeschonden, opgerolde vorm. Zeldzaam ! € 87,00 DEGHELDERE
FAINGNAERT,A. - Verraad of zelfverdediging. Bijdrage tot de geschiedenis FAINGNAERT,A. Verraad of zelfverdediging. Bijdrage tot de geschiedenis (meer info) siteit te Gent. De Frontbeweging. Oproep tot het Duitsche Volk,enz...Omvangrijk werk van 863 blz.Pr... € 211,00 DEGHELDERE
VERSCHAEVE,Cyriel. - Verzameld Werk. Kompleet ! Onder leiding van K.Elebaers VERSCHAEVE,Cyriel. Verzameld Werk. Kompleet ! Onder leiding van K.Elebaers (meer info) Vlaamse strijders : A.Borms. J.O. DE Gruyter,enz...Brugge,1955-1961. 8 Delen. Elk ca. 700 blz.simili... € 372,00 DEGHELDERE
HERMANS,Ward. - West-Europeesche Perspectieven. 't Wordend Dietschland in HERMANS,Ward. West-Europeesche Perspectieven. 't Wordend Dietschland in (meer info) omslag. Zeldzaam ! € 59,00 DEGHELDERE
DE CLERCQ,Rene.(red.) - . Dietsche stemmen. Tijdschrift voor Nederlandsche Stam- DE CLERCQ,Rene.(red.) . Dietsche stemmen. Tijdschrift voor Nederlandsche Stam- (meer info) € 45,00 DEGHELDERE
SWERT,Lambert. - Dagboek van een zware tijd. (Repressiejaren '44/50). SWERT,Lambert. Dagboek van een zware tijd. (Repressiejaren '44/50). De auteur moest zich als medewerker van Theo Brouns na de oorlog verantwoorden voor de repressie-rec... € 59,00 DEGHELDERE
VAN PUYVELDE,Leo. - Voor mijn land in oorlogsnood. Een vluchtend volk. Koning VAN PUYVELDE,Leo. Voor mijn land in oorlogsnood. Een vluchtend volk. Koning (meer info) € 62,00 DEGHELDERE
DEPAUW,Valere - De dood met de kogel. Proces en terechtstelling van Leo DEPAUW,Valere De dood met de kogel. Proces en terechtstelling van Leo (meer info) € 62,00 DEGHELDERE
AUGUSTEYNS,Leo. - BORMS. Cappellen,Noorderklok,1927. 17 Blz. DE afstamming van AUGUSTEYNS,Leo. BORMS. Cappellen,Noorderklok,1927. 17 Blz. DE afstamming van Dr.Borms en zijn eerste levensjaren. Zijn studententijd. Zijn werking tijdens den oorlog. De aanhoud... € 25,00 DEGHELDERE
VAN PUYVELDE,L. - De Vlaamsche beweging en de oorlog. Amsterdam,1918. 24 Blz. VAN PUYVELDE,L. De Vlaamsche beweging en de oorlog. Amsterdam,1918. 24 Blz. Wat gebruiksporen. Zeldzaam ! € 20,00 DEGHELDERE
DILLEN,Jean. - Fliegerhorst Antwerpen - Deurne. Met 120 foto's waarvan DILLEN,Jean. Fliegerhorst Antwerpen - Deurne. Met 120 foto's waarvan (meer info) (K) € 45,00 DEGHELDERE
BERNARD,H. - Krijgsgeschiedenis. Van Marathon tot Hiroshima. BERNARD,H. Krijgsgeschiedenis. Van Marathon tot Hiroshima. (meer info) € 161,00 DEGHELDERE
THIESS,Frank. - Tsoeshima. Verhaal van een zee-oorlog. Vertaling van THIESS,Frank. Tsoeshima. Verhaal van een zee-oorlog. Vertaling van (meer info) € 69,00 DEGHELDERE
BARTELMÄS,E.Frieder. - Het Jonge Rijk. Leven en streven der nieuwe Duitsche Jeugd. BARTELMÄS,E.Frieder. Het Jonge Rijk. Leven en streven der nieuwe Duitsche Jeugd. (meer info) 1943. 224 Blz. Halflinnen band,verkleurd. Anders goede staat. Zeldzaam in het Nederlands, onder de o... € 297,00 DEGHELDERE
DELAFORTRIE,Luc. - Priester en Pieter DAENS, Mannen van de doorbraak. Uit de DELAFORTRIE,Luc. Priester en Pieter DAENS, Mannen van de doorbraak. Uit de (meer info) De angst van Woeste. Spreuken van Petrus Daens, enz...Hasselt,1973. 348 Blz. Vollinnen band + omslag... € 87,00 DEGHELDERE
KENIS,Paul. - Het leven van Edward Anseele. Strijd voor het socialisme in KENIS,Paul. Het leven van Edward Anseele. Strijd voor het socialisme in Vlaanderen. Weigerachtig tegenover de Vlaamse Beweging. Het Vlaamse volk heeft in de eerste plaats b... € 87,00 DEGHELDERE
VAN TOLT,Jurriaan. - Oorlog en Vrede voor 500 jaar. Een episode uit het VAN TOLT,Jurriaan. Oorlog en Vrede voor 500 jaar. Een episode uit het (meer info) € 55,00 DEGHELDERE
VON LILIENCRON,Detl. - Krijgsnovellen met schets van den Fransch-Duitschen VON LILIENCRON,Detl. Krijgsnovellen met schets van den Fransch-Duitschen oorlog van 1870-71 en een kort overzicht van Liliencron's leven en werk, door de vertalers E. & J. V... € 62,00 DEGHELDERE
JOERGENSEN,Johannes. - (Vertaling M.E. Belpaire). Klokke Roeland. JOERGENSEN,Johannes. (Vertaling M.E. Belpaire). Klokke Roeland. (meer info) € 55,00 DEGHELDERE
VAN DE VELDE,A. - Chemische stoffen in den oorlog. Belangrijk overzicht van VAN DE VELDE,A. Chemische stoffen in den oorlog. Belangrijk overzicht van alle schadelijke stoffen en hun uitwerking, gebruik. (Vlaamsch Geneeskundig tijdschrift,1932). 20 Bl... € 37,00 DEGHELDERE
LECAT,Maurice. - Met Einstein tegen den oorlog.  Met 18 portretten van LECAT,Maurice. Met Einstein tegen den oorlog. Met 18 portretten van "Onze dienstweigeraars ". en aantal andere platen. Verbond "V.O.S.",Brussel 1933. 139 Blz. € 37,00 DEGHELDERE

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 801 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.